Čeho chceme dosáhnout v průmyslu?

17. 9. 2019

Zaměřili jsme se na vývoj softwaru pro průmysl, kde vidíme velké mezery a zároveň obrovské možnosti v tom, kam tohle odvětví posunout.

Naše cíle, které splníme!

Dosáhneme toho, že průmyslové podniky již nebudou muset tolik plýtvat materiálem, časem a především financemi.

Dlouhodobým sledováním výroby, jsme schopni vypočítat průměrnou zmetkovitost výroby na daném typu zakázky, budeme tak do budoucna schopni nákupčím určit přesnější výpočty pro potřebný materiál k výrobě, protože již budeme zohledňovat průměr zmetků, který se statisticky vyrobí. Podniky budou moci mít na skladě pouze tolik materiálu k výrobě, kolik je doopravdy potřeba.

Čas dokážeme šetřit podniku za pomoci sběru dat ze strojů a aplikací. Díky živému pohledu do výroby ví všichni přesně, kde se co zdržuje a na koho nebo na co se čeká, co za stroj se porouchalo, co se ve stroji porouchalo, v jaké fázi výroby jsou aktuálně zaměstnanci, kdy bude potřeba doplnit dané stanoviště dalším materiálem apod. Na základě těchto sbíraných informací dokážou podniky snižovat prostoje a ušetřený čas zaměstnanců vkládat do efektivnější výroby.

To samé platí u zaměstnanců, díky mobilním technologiím a aplikaci, chceme zjednodušit komunikaci s podnikem a nadřízeným, hlášení důležitých změn zaměstnanci, přijímání přesčasů a to vše online. Díky mobilní aplikaci pro zaměstnance chceme snížit nápor na personální oddělení, kdy se jednoduché změny např: rodinného stavu, trvalého bydliště, počtu dětí se změní elektronicky přímo v kartě zaměstnance. Dále je se zde naskýtá možnost podepisovat potřebné dokumenty zaměstnanci elektronicky přímo v aplikaci. Když se podnik rozhodne nabídnout zaměstnanci změnu pracovní smlouvy z doby určité na dobu neurčitou, zaměstnanec si bude moci z pohodlí domova, přečíst důkladně celý dokument, v klidu se rozhodnout zda s ním souhlasí či ne a případně jej rovnou podepsat a odeslat firmě. Čas nešetříme tedy pouze podnikům, ale i zaměstnancům.

V budoucnu při nástupu a většímu rozšíření robotických zařízení, která zastoupí většinu lidské práce, budeme hlásit příchod pracovníkovi na pracoviště pouze v případě, kdy je tam třeba. To znamená, že jakmile se začnou vymezovat sledované hodnoty stroje vůči normálu (teploty, vibrace, zrychlení apod.) Pracovník bude jasně vědět, že má zavčasu zasáhnout, než se překročí povolené normy a nastane riziko výroby zmetků.

Nápadů máme opravdu spoustu. Některé již nyní realizujeme a proto Vás zvu, abyste se podívali na náš projekt s názvem Panther a jeho webové stránky, kde máme popsané námi vytvořené aplikace pro úspěšné řízení podniku.